Det är så svårt att höra vad du säger (vad är det du egentligen vill säga?)

Allt eller inget. Inget eller allt.
Alla mot alla, en för en. Så börjar vi om igen.